Đặt phòng

KHÁCH SẠN THIÊN MÃ

Địa chỉ:  96A/6  Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh  Hòa

Điện thoại: 02583 521 271 |  02583.522.001

Hot line: 0914451100